Setveni aparat za “OLT – Nodet” sejalicu

Skupina 6406.14

Red.br. Broj pozicije Naziv pozicije
1 Vijak M 6×12 (JUS M.B1.053)
2 Matica M 6 (JUS M.B1.601)
3 Podloska A6 (JUS M.B2.151)
4 Vijak M 6×15 (JUS M.B1.053)
5 Podloška A 12 (JUS M.B2.151)
6 Matica M 12 (JUS M.B1.601)
7 Podloška A6 (JUS M.B2.011)
8 Matica M 6 (JUS M.61.622)
9 6406-564 Poklopac kućišta setvenog aparata
10 6406-565 Matica
10A 6406.14.03.01 Poklopac s maticom
11 6406-568 Klizni prsten
12 6406-570 Poklopac nutarnji
13 6406-569 Poklopac vanjski
15 6406.14.03 Poklopac kućišta – Kpt
16 6406-601 Osovinica fi-6
17 Osovinski osigurac 5 (JUS M.B2.153-din 6799)
18 6406.14.00.04

6409.02.00.01

6409.02.00.02

6416.14.00.04

Setvena ploča za kukuruz 22×4,5

Setvena ploča za repu 31×2,1

Setvena ploča za repu 48×2,1

Setvena ploča za pamuk 70×3,5

Napomena: Za narudžbu setvene ploče po želji naznačiti broj i promjer otvora.
19 6406-591 Kćište setvenog aparata
20 6406-592

6406-603

Sinter čahura fi 20x24x16 – bez naslona

Sinter čahura fi 20 – sa naslonom

21 6406-598 Usmerivač
22 6406-594 Stožer
23 Vijak M 8×12 (JUS M.B1.126)
24 6406-599 Skidač semena
25 6406.14.00.05 Usadni vijak
26 Matica – niska (JUS M.81.G04)
27 6406-546 Zupčanik Z-12
28 6406-533 Sinter čahura 0 16 – sa naslonom
29 6406-531 Ležaj
30 6406-548 Gumena brtva
31 6406-548 Prirubnica
32 6406-532 Sinter čahura fi 16x20x1G – bez naslona
33 6406-550 Podložnica kardana 0,5
34 Vijak M 6×45 (JUS M.B1.051)
35 Elasticni zatik 6×24 (JUS M.C2.230)

za Z=12

36 Vijak M 6×10 (JUS M.B1.053)
37 Elasticni zatik 6×28 (JUS M.C2.230)

za Z = 24

38 6406-597 Dno sjetvenog aparata
39 6406-596 Usadni vijak
40 6406-595 Zupčanik Z = 24
41 6406-600 Štitnik
42 6406-582

6406-583

Drzač prozora

Šipka fi-4

43 6406-581 Plastični prozor
44 6406-577

6406.14.00.01.A

Kutija za seme – plastična

Kutija za seme – limena

45 6406-578

6406.14.00.02.B

6507.00.00.01

Poklopac kutije – plastični

Poklopac kutije – limeni

Šarnir za plastičnu kutiju

46 6406-551 Ekscentar skidača
47 6406-561 Zglob
48 6406-559 Ručica
49 6406-560 Opruga
50 6406-553 Kazaljka
51 Vijak M 6×18 (JUS M.61.053)
52 6406-552 Čahura
53 6406-556 Nosač regulatora
54A Zakovica 3×6 Al (JUS M.B3.011)
55 Vijak M 8×45 (JUS M.B1.053)
56

6407-389

Podloška A8 (JUS M.B2.151)

Štitnik za dugu bateriju (PSK-4/6; 12)

61 Vijak M 6×50 (JUS M.B1.053)
62 6406-648 Obujmica