Podupirač kvadratne osovine za “OLT – Nodet” sejalicu

Skupina 6514.00.03

Red.br. Broj pozicije Naziv pozicije
1 6514.00.03.01 Nosač ležaja
2 Podloška A14 (JUS M.B2.011)
3 Vijak M 14×180 (JUS M.B1.051)
4 6406.00.00.01 Stega
5 6406-638 Podmetač
6 Matica M 14 (JUS M.B1.601)
7 Vijak M 10×65 (JUS M.B1.051)
8 Podloška A 10 (JUS M.B2.011)
9 Podloška A 10 (JUS M.B2.110)
10 Matica M 10 (JUS M.B1.601)
11 6514-87 Ploča ležaja
12 Uskočnik 32 (JUS M.C2.401)
13 Rascepka 3×20 (JUS M.B2.300)
14 Mazalica A M 8×1 (JUS M.C4.613)
15 6514-85 Ležaj
16 6514-86 Ležajna puškica
17 Kvadratna osovina □ 18 mm