Paralelogram za “OLT – Nodet” sejalicu

Skupina 6406.13 (kraći) (PSK-2; PSK-4; PSP-4; PSK-4/6; PSK-6; PSK-12)

Skupina 6410.18 (duži) (PSK-4/6 i PSK-12)

Red.br. Broj pozicije Naziv pozicije
1 6406.13.01 Nosač sa osovinom
2 6406.13.00.04 Vijak regulatora dubine
3 6406.13.00.05 Ručica
4 Elastični zatik 4×24 (JUS M.C2.230)
5 6406-527 Opruga
6 6406-645 Čep plastični
7 6406.00.00.02 Ručica
8 6406.13.03.01

6410.18-01.01

Poluga paralelograma donja – kraća (500)

Poluga paralelograma donja – duža (640) (PSK-4/6, PSK-12)

8A Mazalica AM6 (JUS M.C4.613)
9 6406-266 Puškica
10 6406.13.00.01 Stožer
11 Vijak M 10×80 (JUS M.B1.051)
12 6406-521 Odstojnik
13 6406-524 Kulisa
14 6406-522 Okretište
15 Kuglica 12,7 din 5401
15A Mazalica M 8
16 6406-525 Sklopka
17 Vijak M 12×30 (JUS M.B1.053)
18 Vijak M 8×50 (JUS M.B1.051)
19 Vijak M 12×30 (JUS M.B1.053) za montažu uređaja za repu)
20 6406-515 Svornjak
20A 6406-517 Podložnica Ø 16,5
20B 6407-265 Podložnica Ø 13
20C Matica M 12 (JUS M.B1.601)
21 6406.10A Ulagač univerzalni
23 6406-523 Graničnik
23A 6406-518 Odstojnik
24 6406-452 Puškica
25 6406-453 Vijak
29 Uskočnik 25 (JUS M.C2.401)
30 6406-526 Podloška 25,5 x 40 x 2
31 Matica M 8 (JUS M.B1.622)
32 Podloška 8,4 (JUS M.B2.014)
33 6407-267 Podloška Ø 20,5
34 6406-519 Čahura
35 6406-520 Podloška
36 Matica M 14 (JUS M.B1.601)
41 Elastični zatik 5×25 (JUS M.C2.230)
42 6406.13.00.06

6410.18.00.01

Vodilica regulatora pritiska, kraća (trn) – 530

Vodilica regulatora pritiska, duža (trn) – 635

43 6406.13.02 Konzola sa osloncem
44 Krilna matica M 14 (JUS M.B1.680)
45 6406-511 Trn
46 6406-509 Osovina
47 6406-512 Opruga
48 6406.13.00.03 Stezač
49 6406-510 Osigurač
50 6406.13.00.07 Držač sa maticom
51 6406-508 Cevasta osovina
52 6406-514 Opruga
53 Uskočnik 20 (JUS M.C2.401)
54 6406-513 Ručica za blokadu položaja
55 6406-516 Svornjak
57 6406-646 Držač ceva
58 6406-647 Okretište
59 6406-638 Podmetač
60 6406.13.00.02

6410.18.02.01

Poluga paralelograma gornja (kraća)-500

Poluga paralelograma gornja (duža)-640 (PSK-4/6, PSK-12)

61 6406-648 Obujmica creva
62 Vijak M 6×50 (JUS M.B1.053)
68 Vijak M 8×60 (JUS M.B1.051)
75 6406-490 Sinter puškica
77 Elastični zatik 6×24 (JUS M.C2.230)
78 6410.11.00.02

6406.08.00.02

Kardan □ 25 duži (350)

Kardan □ 25 kraći (218)

79 6406.14.01.04 Kardan □ 20×170
80 6406-474 Oslonac
81 Zakovica 5×15 (JUS M.B3.014)
82 Podloška 5,3 (JUS M.B2.013)