Srpski English

 

 

 

 

 

 

Setveni aparat za "OLT - Nodet" sejalicuSkupina 6406.14

Red.br.

Broj pozicije

Naziv pozicije

1

-

Vijak M 6x12 (JUS M.B1.053)

2

-

Matica M 6 (JUS M.B1.601)

3

-

Podloska A6 (JUS M.B2.151)

4

-

Vijak M 6x15 (JUS M.B1.053)

5

-

Podloška A 12 (JUS M.B2.151)

6

-

Matica M 12 (JUS M.B1.601)

7

-

Podloška A6 (JUS M.B2.011)

8

-

Matica M 6 (JUS M.61.622)

9

6406-564

Poklopac kućišta setvenog aparata

10

6406-565

Matica

10A

6406.14.03.01

Poklopac s maticom

11

6406-568

Klizni prsten

12

6406-570

Poklopac nutarnji

13

6406-569

Poklopac vanjski

15

6406.14.03

Poklopac kućišta - Kpt

16

6406-601

Osovinica fi-6

17

-

Osovinski osigurac 5 (JUS M.B2.153-din 6799)

18

6406.14.00.04

6409.02.00.01

6409.02.00.02

6416.14.00.04

Setvena ploča za kukuruz 22x4,5

Setvena ploča za repu 31x2,1

Setvena ploča za repu 48x2,1

Setvena ploča za pamuk 70x3,5

 

Napomena: Za narudžbu setvene ploče po želji naznačiti broj i promjer otvora.

19

6406-591

Kćište setvenog aparata

20

6406-592

6406-603

Sinter čahura fi 20x24x16 - bez naslona

Sinter čahura fi 20 - sa naslonom

21

6406-598

Usmerivač

22

6406-594

Stožer

23

-

Vijak M 8x12 (JUS M.B1.126)

24

6406-599

Skidač semena

25

6406.14.00.05

Usadni vijak

26

-

Matica - niska (JUS M.81.G04)

27

6406-546

Zupčanik Z-12

28

6406-533

Sinter čahura 0 16 - sa naslonom

29

6406-531

Ležaj

30

6406-548

Gumena brtva

31

6406-548

Prirubnica

32

6406-532

Sinter čahura fi 16x20x1G - bez naslona

33

6406-550

Podložnica kardana 0,5

34

-

Vijak M 6x45 (JUS M.B1.051)

35

-

Elasticni zatik 6x24 (JUS M.C2.230)

za Z=12

36

-

Vijak M 6x10 (JUS M.B1.053)

37

-

Elasticni zatik 6x28 (JUS M.C2.230)

za Z = 24

38

6406-597

Dno sjetvenog aparata

39

6406-596

Usadni vijak

40

6406-595

Zupčanik Z = 24

41

6406-600

Štitnik

42

6406-582

6406-583

Drzač prozora

Šipka fi-4

43

6406-581

Plastični prozor

44

6406-577

6406.14.00.01.A

Kutija za seme - plastična

Kutija za seme - limena

45

6406-578

6406.14.00.02.B

6507.00.00.01

Poklopac kutije - plastični

Poklopac kutije - limeni

Šarnir za plastičnu kutiju

46

6406-551

Ekscentar skidača

47

6406-561

Zglob

48

6406-559

Ručica

49

6406-560

Opruga

50

6406-553

Kazaljka

51

-

Vijak M 6x18 (JUS M.61.053)

52

6406-552

Čahura

53

6406-556

Nosač regulatora

54A

-

Zakovica 3x6 Al (JUS M.B3.011)

55

-

Vijak M 8x45 (JUS M.B1.053)

56

-

6407-389

Podloška A8 (JUS M.B2.151)

Štitnik za dugu bateriju (PSK-4/6; 12)

61

-

Vijak M 6x50 (JUS M.B1.053)

62

6406-648

Obujmica