Srpski English

 

 

 

 

 

 

Katalog proizvoda od metala

Konusni zupčanik Z-16 sa kućištem za sejalicu "Nodet - OLT"

 

Uvećana slika

Aluminijumsko kućište (gornje) za sejalicu "Nodet - OLT"

 

Uvećana slika

Lančanik sa osovinom za sejalicu "Nodet - OLT"

 

Uvećana slika

Kandasta spojka za sejalicu "Nodet - OLT"

 

Uvećana slika

Zvono za sejalicu "Nodet - OLT"

 

Uvećana slika

Čaure za sejalicu "Nodet - OLT"

 

Uvećana slika

Lančanik KPT za sejalicu "Nodet - OLT"

 

Uvećana slika

Usisni poklopac za sejalicu "Nodet - OLT"

 

Uvećana slika

Setvena kutija (metalna) za sejalicu "Nodet - OLT"

 

Uvećana slika

Spiralna cev semena "SA-OLT"

 

Uvećana slika

Remenica za sejalicu "Nodet - OLT"

 

Uvećana slika

Glavčina točka za sejalicu "Nodet - OLT"

 

Uvećana slika

Deflektor za sejalicu "Nodet - OLT"

 

Uvećana slika

Konusni tanjir za sejalicu "Nodet - OLT"

 

Uvećana slika

Glavčina sa osovinom za konusni tanjir za sejalicu "Nodet - OLT"

 

Uvećana slika

Raonik KPT za sejalicu "Nodet - OLT"

 

Uvećana slika

Menjač KPT za sejalicu "Nodet - OLT"

 

Uvećana slika

Setvene ploče za sejalicu "Nodet - OLT"

 

Uvećana slika