Srpski English

 

 

 

 

 

 

Podupirač kvadratne osovine za "OLT - Nodet" sejalicuSkupina 6514.00.03

Red.br.

Broj pozicije

Naziv pozicije

1

6514.00.03.01

Nosač ležaja

2

-

Podloška A14 (JUS M.B2.011)

3

-

Vijak M 14x180 (JUS M.B1.051)

4

6406.00.00.01

Stega

5

6406-638

Podmetač

6

-

Matica M 14 (JUS M.B1.601)

7

-

Vijak M 10x65 (JUS M.B1.051)

8

-

Podloška A 10 (JUS M.B2.011)

9

-

Podloška A 10 (JUS M.B2.110)

10

-

Matica M 10 (JUS M.B1.601)

11

6514-87

Ploča ležaja

12

-

Uskočnik 32 (JUS M.C2.401)

13

-

Rascepka 3x20 (JUS M.B2.300)

14

-

Mazalica A M 8x1 (JUS M.C4.613)

15

6514-85

Ležaj

16

6514-86

Ležajna puškica

17

-

Kvadratna osovina □ 18 mm