Srpski English

 

 

 

 

 

 

Paralelogram za "OLT - Nodet" sejalicuSkupina 6406.13 (kraći) (PSK-2; PSK-4; PSP-4; PSK-4/6; PSK-6; PSK-12)

Skupina 6410.18 (duži) (PSK-4/6 i PSK-12)

Red.br.

Broj pozicije

Naziv pozicije

1

6406.13.01

Nosač sa osovinom

2

6406.13.00.04

Vijak regulatora dubine

3

6406.13.00.05

Ručica

4

-

Elastični zatik 4x24 (JUS M.C2.230)

5

6406-527

Opruga

6

6406-645

Čep plastični

7

6406.00.00.02

Ručica

8

6406.13.03.01

6410.18-01.01

Poluga paralelograma donja - kraća (500)

Poluga paralelograma donja - duža (640) (PSK-4/6, PSK-12)

8A

-

Mazalica AM6 (JUS M.C4.613)

9

6406-266

Puškica

10

6406.13.00.01

Stožer

11

-

Vijak M 10x80 (JUS M.B1.051)

12

6406-521

Odstojnik

13

6406-524

Kulisa

14

6406-522

Okretište

15

-

Kuglica 12,7 din 5401

15A

-

Mazalica M 8

16

6406-525

Sklopka

17

-

Vijak M 12x30 (JUS M.B1.053)

18

-

Vijak M 8x50 (JUS M.B1.051)

19

-

Vijak M 12x30 (JUS M.B1.053) za montažu uređaja za repu)

20

6406-515

Svornjak

20A

6406-517

Podložnica Ø 16,5

20B

6407-265

Podložnica Ø 13

20C

-

Matica M 12 (JUS M.B1.601)

21

6406.10A

Ulagač univerzalni

23

6406-523

Graničnik

23A

6406-518

Odstojnik

24

6406-452

Puškica

25

6406-453

Vijak

29

-

Uskočnik 25 (JUS M.C2.401)

30

6406-526

Podloška 25,5 x 40 x 2

31

-

Matica M 8 (JUS M.B1.622)

32

-

Podloška 8,4 (JUS M.B2.014)

33

6407-267

Podloška Ø 20,5

34

6406-519

Čahura

35

6406-520

Podloška

36

-

Matica M 14 (JUS M.B1.601)

41

-

Elastični zatik 5x25 (JUS M.C2.230)

42

6406.13.00.06

6410.18.00.01

Vodilica regulatora pritiska, kraća (trn) - 530

Vodilica regulatora pritiska, duža (trn) - 635

43

6406.13.02

Konzola sa osloncem

44

-

Krilna matica M 14 (JUS M.B1.680)

45

6406-511

Trn

46

6406-509

Osovina

47

6406-512

Opruga

48

6406.13.00.03

Stezač

49

6406-510

Osigurač

50

6406.13.00.07

Držač sa maticom

51

6406-508

Cevasta osovina

52

6406-514

Opruga

53

-

Uskočnik 20 (JUS M.C2.401)

54

6406-513

Ručica za blokadu položaja

55

6406-516

Svornjak

57

6406-646

Držač ceva

58

6406-647

Okretište

59

6406-638

Podmetač

60

6406.13.00.02

6410.18.02.01

Poluga paralelograma gornja (kraća)-500

Poluga paralelograma gornja (duža)-640 (PSK-4/6, PSK-12)

61

6406-648

Obujmica creva

62

-

Vijak M 6x50 (JUS M.B1.053)

68

-

Vijak M 8x60 (JUS M.B1.051)

75

6406-490

Sinter puškica

77

-

Elastični zatik 6x24 (JUS M.C2.230)

78

6410.11.00.02

6406.08.00.02

Kardan □ 25 duži (350)

Kardan □ 25 kraći (218)

79

6406.14.01.04

Kardan □ 20x170

80

6406-474

Oslonac

81

-

Zakovica 5x15 (JUS M.B3.014)

82

-

Podloška 5,3 (JUS M.B2.013)