Srpski English

 

 

 

 

 

 

Menjačka kutija za "OLT - Nodet" sejalicuSkupina 6406.04 (PSK-2; PSK-4; PSP-4 PSK-6; PSK-12)

Skupina 6413.04 (PSK-4/6)

Red.br.

Broj pozicije

Naziv pozicije

1

6406.04.01.07

Nosač menjača (PSK-2; PSK-4; PSP-4;PSK-6; PSK-12)zupcanikom

1A

6413.04.01

Nosač menjačke kutije s ušicom kućišta (PSK-4/6)

2

6406.04.00.03

Ručica prebacivača

3

6406-157

Puškica (JUS M.C2.401)

4

6406.04.00.05

Ručica oritiskivača

5

-

Uskočnik 32 (JUS M.C2.401)

6x30 (JUS M.C2.230)

6

6406.04.00.06

Regulator zatežaća lanca

7

6406-155

Podložnica

8

6406.04.03

Lančanik sa osovinom

9

6411-545

6407-379

6406-631

6413-611

6407-379

6410-380

Kvadratna osovina E:~I 18x750 (PSK-2)6x24 (JUS M.C2.230)

Kvadratna osovina = 18x2950 (PSK-4;PSP-4)(za dugu bateriju)

Kvadratna osovina = 18x4300 (PSK-6)

Kvadratna osovina = 18x2300 (PSK-4/6)

Kvadratna osovina = 18x2950 (PSK-12)

Kvadratna osovina C 18x2645 (PSK-12)

10

6406-629

Graničnik 18 (JUS M.B1.053)

10A

-

Vijak M 8x35 (JUS M.B1.051)

11

6406.04.00.07

Poklopac

11A

6406-153

Nalepnica

12

6406.04.00.02

Dio zatezača lanca

13

6406-156

Pločica

14

6406-158

Pločica

15

6406.04.00.01

Nosač zatezača lanca

16

6406.04.00.04

Pritiskivač

17

6406-57

Plastični točkić

18

6406-58

Podložnica

19

-

Vijak M 14x180

20

6406-638

Podmetač

21

-

Krilna matica M 8 (JUS M.B1.680)

22

-

Elastični zatik 5x22 (JUS M.C2.230)

23

-

Matica M6 (JUS M.B1.601)

25

6406-159

Opruga

26

-

Matica M8 (JUS M.B1.601)

29

6406.04.02

Lančanik - sklop

30

-

Lanac 90 članaka 12.7 x 4,88 x 7,75

(JUS M.C1.820)

31

6406.00.00.01

Stega

32

-

Matica M 14 (JUS M.B1.601)

35

-

Matica M 12 (JUS M.B1.604)

34

6411-544

6407-378

6416-630

6413-610

6406-630

6407-378

6410-682

Kvadratna osovina 14x1600 (PSK-2)

Kvadratna osovina 14x2950 (PSK-4)

Kvadratna osovina 14x3200 (PSP-4)

Kvadratna osovina 14x2300 (PSK-4/6)

Kvadratna osovina 14x4300 (PSP-4)

Kvadratna osovina 14x2950 (PSK-12)

Kvadratna osovina 14x1200 (PSK-12)

34A

6410-683

Spojnica kvadratnih osovina za 14 mm

(PSK-12)

35

6406-628

Graničnik 14

35A

-

Vijak M 8x30 (JUS M.B1.051)

36

-

Rascjepka 5x32 (JUS M.B2.300)